Bài viết chủ đề: Cuộc Vận động Dân Chủ 

Về Chuyển hoá Dân chủ

Tiến trình Chuyển hoá Dân chủ

Việt nam Trong Tầm Nhìn Thế Kỷ XXI

Việt nam Con Đường Trước Mặt

Lộ Trình Dân Chủ Toàn Diện

Đề Cương Vận Động Dân Chủ

Vận Động Dân chủ - Giai Đoạn Cuối Cùng

Toàn Dân Vận Động cho Dân Chủ

 

Cùng với nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh trong cuộc tuyệt thực kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế Nhân quyền tại San Francisco, 1998

Nói chuyện tại một hội trường của QH Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, tháng 12, 1998

Gặp Tổng Thống Czech Republic Válav Havel, 1999

Thăm TNS Robert Kennedy tại văn phòng, 1999

Gặp Tổng Thống Bill Clinton năm 2000 trước ngày ông thăm Việtnam

Gặp gỡ ngoại trưởng Liên bang Đức Joseph Martin "Joschka" Fischer, 1999

Tham dự hội nghị quốc tế thành lập Phong Trào Dân Chủ Thế Giới (World Democracy Movement) tại Ấn Độ, 1999

Diện kiến Ngài Dalai Lama của Tây Tạng, 1999

Gặp lại nhà văn Doãn Quốc Sĩ, 2001

Hình lưu niệm với một số tham dự viên HMDC 2005 tại Running Springs, CA

Gặp Tổng Thống Balan Aleksander Kwasniewski, 1999

Thăm PEN Poland trong chuyến Vận động Dân chủ ở Châu Âu, 2005