Tải xuống [nguyên cuốn]

Tải xuống từng chương: [Lời tựa pdf] [Chương 1 pdf] [Chương 2 pdf] [Chương 3 pdf] [Chương 4 pdf] [Chương 5 pdf] [Chương 6 pdf] [Chương 7 pdf]

HÀNH TRÌNH DÂN TỘC
trong thời đại toàn cầu hóa *

4 Thay Lời Tựa [đọc...]  

4 Việt Nam: Con Đường Trước Mặt [đọc...]

Chương 1: Hành Trình Dân Tộc Trong Thời Đại Mới 

4Hãy Bao Dung, Tin Tưởng và Dũng Cảm [đọc...]

4Tâm Tình Cuối Thế Kỷ [đọc...]

4Phục Hưng Dân Tộc [đọc...]

4Việt Nam Trong Tầm Nhìn Thế Kỷ XXI [đọc...]

4Dân Tộc Việt và Thời Đại 2000 [đọc...]

4Thế Đứng Dân Tộc Trong Cuộc Vận Động Dân Chủ Hiện Nay [đọc...]

Chương 2: Vận Động Dân Chủ

4Lộ Trình Dân Chủ Toàn Diện [đọc...]

4Đề Cương Vận Động Dân Chủ [đọc...]

4Trận Tuyến Dân Tộc, Dân Chủ và Tiến Bộ [đọc...]

4Giai Đoạn Đấu Tranh Hiện Nay [đọc...]

4Xây Dựng Xã Hội Dân Sự Tại Việt Nam [đọc...]

4Cần Một Cái Nhìn Toàn Cầu Về Việt Nam [đọc...]

Chương 3: Hải Ngoại và Vận Động Quốc Tế

4Phá Nước Cờ Chốt Thí Sang Sông [đọc...]

4Nhận Xét Về Cộng Đồng Người Việt Ở Hoa Kỳ [đọc...]

4Cảm Nghĩ Nhân Ngày 30 tháng Tư Năm 2000 [đọc...]

4Phát Biểu Nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh Nam-Bắc Triều Tiên [đọc...]

4Nhận Định Về Chuyến Thăm Việt Nam Của TTBill Clinton [đọc...]

4Về Chuyến Thăm Việt Nam Của TT Bill Clinton [đọc...]

4Vận Động Quốc Tế Cho Một Nước Việt Nam Tự Do [đọc...]

4Phát Biểu Nhân Kỷ Niệm 50 Năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền [đọc...]

4Nhân Ngày Nhân Quyền VN [đọc...]

4Tình Hình Nhân Quyền Tại Việt Nam [đọc...]

4Phát Biểu Về Hiệp Ước Thương Mại Mỹ Việt [đọc...]

4Về Chính Sách Của Hoa Kỳ Đối Với Việt Nam [đọc...]

4Thanh Niên Việt Hải Ngoại Trước Thềm Thế Kỷ XXI [đọc...]

4Thư Ngỏ Gửi Những Người Dân Chủ Trong Nước [đọc...]

4Thư Phản Kháng về Hiệp Ước Trung-Việt [đọc...]

4Thông Cáo Báo Chí [đọc...]

Chương 4: Nhận Định về Đảng Cộng Sản Việt Nam

4Cần Một Cơ Sở Dân Chủ Cho Dân Chủ Cơ Sở [đọc...]

4Chủ Nghĩa Mác và Đảng CSVN [đọc...]

4Về Chủ Trương Ba Đại Diện Của Giang Trạch Dân [đọc...]

4Từ Cái Chết Của Trần Độ Tới Tương Lai Đảng CSVN [đọc...]

Chương 5: Những Bài Viết Trong Tù (1992-1994)

4Thư Kháng Nghị Về Chế Độ Giam Giữ Phạm Nhân Hiện Nay (1.4.1994) [đọc...]

4Tuyên Bố Nhân Hội Nghị Toàn Quốc (Giữa Nhiệm Kỳ) Của Đảng CSVN (20/1/1994) [đọc...]

4Bản Phúc Trình Tóm Lược Về Tình Trạng Nhân Quyền Tại Việt Nam (1/1994) [đọc...]

4Nhân Quyền Nhìn Từ Quan Điểm Nhân Bản và Xã Hội (9/1993) [đọc...]

4Lời kêu Gọi Từ Nhà Tù Gửi Những Nhà Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam (9.1992) [đọc...]

Chương 6: Diễn Đàn Tự Do (1990)

4Lời Ban Biên Tập Diễn Đàn Tự Do (9/1990) [đọc...]

4Irak: Thử Thách Đầu Tiên (9/1990) [đọc...]

4Đối Sách Của Đảng Cộng Sản Trước Tình Thế Hiện Nay (8/1990) [đọc...]

4Việt Nam Sau Đông Âu (Cuối Năm 1990) [đọc...]

4Việt Nam Sau Tháng Năm (7/90) [đọc...]

4Thêm Một Bước Tiến Vững Chắc Tới Hoà Bình Ổn Định Ở Đông Dương (7/1990) [đọc...]

4Chuyên Chính Vô Sản và Năm Thành Phần Kinh Tế (5/1990) [đọc...]

Chương 7: Toàn Dân Vận Động Cho Dân Chủ (1989-1990) [đọc ...]

 

ãtrang nhà DVH

(*) Sách do nhà Thăng Long xuất bản lần thứ nhất năm 2005 ở Hoa kỳ. ISBN 0-9749097-4-2. Tác giả giữ bản quyền. Mọi trích dẫn xin ghi rõ xuất xứ.