Các bài viết và diễn văn

2014, Jan:  Chuyển hóa Dân chủ tại Việt Nam

Theo tôi, Việt Nam đã và đang biến đổi theo hình thái chuyển hóa dân chủ.  Trước hết, chuyển hóa có mang ý nghĩa thay đổi, nhưng thay đổi không nhất thiết dẫn đến dân chủ. Thay đổi dẫn đến dân chủ mới là chuyển hóa dân chủ.


2013, Aug: Cơ hội Cuối cùng

Nhưng con đường “thoát Trung” là con đường độc đạo. Nó chỉ được khai thông bằng những thay đổi rõ ràng của chính quyền trong đường lối đối nội, trong cách điều hành đất nứơc một cách văn minh dân chủ, trong cách hành sử minh bạch và công bằng với dân.  Không thể thoát Trung nếu dân và chính quyền không là một. Dân không thể là một với một chính quyền độc tài, đàn áp dân, đàn áp những người yêu nước, bỏ tù những người phản đối ôn hòa những sai lầm của chính quyền. Không thể có được con đường thoát Trung nếu không thiết lập được một quan hệ chân thật với Hoa Kỳ. Nhưng không thể chân thật với Mỹ nếu không chân thật với người dân của mình trước đã.


2012, Oct. 7: Thông điệp Từ HN6

Sau 15 ngày “họp kín”, trong đó có 5 ngày tập trung vào vấn đề nhân sự, HN 6 đã kết thúc trong sự thất vọng của mọi người. Cơ quan quyền lực cao nhất nước, cao hơn cả QH, cả chính phủ, không thể quyết định được một việc rất nhỏ: áp dụng kỷ luật “một người” và một tập thể 14 người –dù cá nhân và tập thể đó đã tự nguyện xin được kỷ luật.


2012, June: Bốn Kịch bản Dân chủ Tại Việt nam và Chọn lựa của Chúng ta

Dân chủ hóa là con đường tất yếu của Việt Nam, nhưng sẽ xẩy ra theo kịch bản nào? Bài víết này tóm lược 4 kịch bản có thể xẩy ra và Kịch Bản tối ưu mà chúng tôi đề nghị mọi người quan tâm đến tương lai Việt Nam nên chọn lựa và tích cực cùng nhau thực hiện để sớm gỡ bỏ được cơ chế độc tài đảng trị và đưa đất nứơc vào thời kỳ thịnh vượng và dân chủ một cách ôn hòa bất bạo động.


2012, Feb. BBC: Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân chủ?

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay, gần đây có tuyên bố được mọi người chú ý, "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết cái đất nước này".

Tuyên bố này nói lên một sự thực còn tồi tệ hơn: một nồi canh với một bầy sâu thì chỉ còn là một nồi canh sâu? Mà đã là nồi canh sâu thì còn tiếc gì nữa mà không đổ bỏ đi. Ai còn có thể ăn được, trừ khi quá nghèo khổ không ăn thì chết.


2011, Sept. 26: Biểu tình và Sau Biểu tình

Từ 1990 đến nay, cho đến khi có biểu tình chống bành trướng Trung quốc, đã xuất hiện 4 hình thức quần chúng tự động tập trung đông đảo nơi công cộng. Một là các cuộc tập trung của dân oan đòi đất đòi nhà bị cán bộ và các cơ quan chính quyền chiếm đoạt vì nhiều lý do khác nhau, dù có đền bù cũng không đáng kể. Hai là công nhân đình công tại các hãng xưởng vì lương quá thấp và bị ngược đãi, bóc lột. Ba là các cuộc tập trung, tuần hành của tín đồ các tôn giáo như Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo để đòi chính quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của các Giáo hội, trả lại tài sản, đất đai của các Giáo hội đã bị nhà nước chiếm đọat… Bốn là quần chúng tập trung bao vây các cơ sở chính quyền và công an tại một số địa phương để phản đối những hành vi bạo ngược, hà hiếp nhân dân của các cường hào ác bá mới.


2011, Aug. 28: Thời kỳ Sau Biểu tình Chống TRUNG QUỐC

Tôi cho rằng chúng ta cần có một cách nhìn thích hợp với trường hợp VN. Cuộc chiến đấu chống độc tài vì dân chủ diễn ra trong bối cảnh chính trị đặc thù của VN: vừa phải chống bành trướng Tầu, lại vừa phải chống độc tài đảng trị CS, lai vừa phải sống chung trong chế độ CS (như dân miền tây Nam bộ sống chung với lũ). Cuộc chiến giữa hai bên lại phải tiếp tục, sau đối thọai, nhưng ở một giai đọan mới –giai đọan sau biểu tình. Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh cho dân chủ tại VN mang một sắc thái đặc thù chính vì nó diễn ra trong mối quan hệ “vừa đối lập vừa thống nhất” và luôn biến chuyển, giữa bên phản kháng và bên cầm quyền, trong mối nguy bành trướng Đại Hán “đỏ” TQ...


2011, Jul. 25: Tự Chuyển hóa

...Trên tờ báo điện tử của đảng CSVN ngày 15.7 có bài “Cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến”, mở đầu với đọan: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã cảnh báo: “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”


2011, May 15: GIẢI PHÁP DÂN CHỦ, Bài I. Những Đồng Thuận Khởi Đầu

Bài trước chúng tôi đã đưa ra ba khối tác nhân trong tiến trình chuyển hóa dân chủ tại Việt Nam. Bài này là bài mở đầu cho loạt bài trao đổi về “Giải pháp dân chủ”, về sách lược và phương thức vận động trong ba khối tác nhân này. Nhưng có ba điểm tiên quyết khởi đầu cần đạt được sự đồng thuận trước khi đi vào cuộc thảo luận này...


2011, May 25: Bài II. Sách Lược Chuyển Hóa

Trước hết, sách lược chuyển hóa nhằm bốn mục tiêu cụ thể: (1) tạo được áp lực từ xã hội và quần chúng đòi thay đổi chế độ chính trị; (2) nới lỏng được sự kiểm soát của đảng CSVN trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, tư tưởng; (3) tạo được sự ủng hộ của quốc tế cho tiến trình dân chủ hóa; (4) xây dựng được nhân sự nồng cốt (core) và lực lượng dân chủ trong nước.


2011, June 25: Bài III. Phương Thức Chuyển Hóa Toàn Diện

Chúng tôi xây dựng giải pháp dân chủ dựa trên ba xu thế thời đạimà cũng là ba nhân tố phát triển Việt Nam trong thế kỷ XXI. Đó là: Kinh tế thị trường xã hội (social market economy), văn hóa giáo dục tự do, và chính trị dân chủ pháp trị (công quyền) và toàn dân (xã hội công dân).


2010, Dec. Giới thiệu Tuyển Tập Dân Chủ I

...Đảng và nhà nước cộng sản, dù cố gắng kiểm soát và kiềm tỏa bước tiến của xã hội và quần chúng bằng bạo lực công an, nhưng trong thực tế họ đã và đang bị vượt qua bởi phong trào quần chúng đó. Quần chúng đáy tầng đang rừng rực vươn lên, dù còn nhiều bất cập và tự phát, nhưng đã chính là nguồn động lực phát triển của đất nước. Trước sức mạnh như sóng đáy ngầm của quần chúng đang quyết tìm đường tiến về phía trước, đảng và nhà nước cộng sản ngày càng phải lùi bước, tập trung chấn thủ những khu vực trọng yếu để bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Sự xuất hiện những tiếng nói và hoạt động độc lập của mọi giới quần chúng trong hai thập niên qua vừa thách thức quyền lãnh đạo và tính chính thống của đảng và nhà nước cộng sản, vừa là những cuộc thao dượt cho một cao trào tổng tiến công dành lại quyền tự quyết cho toàn dân và cho dân tộc, sẽ bùng dậy trong thời gian không xa nữa. Tuyển Tập Dân Chủ I tất nhiên chỉ phản ảnh được một phần nhỏ, rất nhỏ, cơn sóng đáy tiền cách mạng này...


2009, Nov. Tiến trình chuyển hoá dân chủ tại Việt Nam và giai đoạn hiện nay

Nhiều nhà nghiên cứu chính trị-xã hội chuyên nghiệp, theo dõi các biến đổi xã hội từ độc tài sang dân chủ tại nhiều quốc gia kể từ cuộc cách mạng kỹ nghệ lần 1 đến nay, đã cho rằng có ba trào lưu hay đợt sóng dân chủ hoá đã xảy ra trên thế giới. Đợt thứ 1 từ sau cuộc cách mạng kỹ nghệ 1 (khởi đi bằng trào lưu Ánh Sáng ở châu Âu trong thời kỳ Phục Hưng), tác động đến các nước kỹ nghệ Âu-Mỹ. Đợt sóng dân chủ hóa thứ 2 xảy ra ngay sau đệ nhị thế chiến với sự sụp đổ của chế độ phát xít Đức-Nhật-Ý, và phong trào giải thực. Và từ cuối thập niên 1970 của thế kỷ trước đến nay là đợt dân chủ hóa thứ 3, trước và ngay sau sự sụp đổ của Đệ tam Quốc tế Cộng sản.


2009, Sept. Talawas blog: Về chuyển hoá dân chủ: Chính trị học nói chung, và dân chủ hóa nói riêng, trong nhiều thập niên nay, đã trở thành một môn học trong đại học, được liên tục củng cố và cập nhật bởi các cuộc nghiên cứu “thực địa”. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị-xã hội chuyên nghiệp, theo dõi các biến đổi xã hội từ độc tài sang dân chủ tại nhiều quốc gia kể từ cuộc cách mạng kỹ nghệ lần 1 đến nay, đã cho rằng có 3 trào lưu hay đợt sóng dân chủ hoá đã xảy ra... [đọc]


2009, Apr. 1: Nhận định Tình trạng Nhân quyền  Việt nam (Đệ trình lên Tiểu-ban Việtnam của Quốc-hội Hoa-kỳ)

2009, Feb.: Giấc Mơ Đại Việt 2000

Mỗi cá nhân đều có một ước mơ. Một dân tộc lại càng phải có một ước mơ chung. Một cá nhân không có ước mơ là một sinh vật sống bằng bản năng. Một dân tộc không có ước mơ là một dân tộc không có tương lai, là một dân tộc mất bản sắc, mất độc lập từ cỗi gốc. Riêng với dân tộc Việt, đó là một nỗi sỉ nhục không thể chấp nhận được.    [đọc]


June 6, 2007 BBC: Vai trò của báo chí và xã hội dân sự

Những gì đã và đang xảy ra trong vài năm gần đây trong nhiều thành phần xã hội khác nhau tại Việt Nam: công nhân, nông dân, nhà báo, nhà giáo, sinh viên v.v., cho thấy một xã hội "do dân và của dân", không do đảng và của đảng, đang xuất hiện.

Nhiệm vụ của những người dân chủ là nhận diện được những sự kiện và những nhân tố, nhân sự này để hỗ trợ tích cực và hữu hiệu cho họ, nhằm đẩy nhanh tiến trình hình thành vững chắc, mạnh khỏe của những nhân tố này...


June 6, 2007 BBC: Việt Nam cần đổi mới chính trị...

Chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Nguyễn Minh Triết, một người được coi là thuộc thành phần tiến bộ trong ban lãnh đạo đảng CS hiện nay, là dịp để ông trực tiếp thấy đuợc sức sống và tiềm năng của nước Mỹ, cả về mặt xã hội cũng như chính quyền, lập pháp và hành pháp.

Quan trọng hơn, đây là dịp để ông trực diện với cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ, một cộng đồng hải ngoại đông nhất, thành công nhất và có thái độ chính trị chống lại chế độ cộng sản rõ rệt và dứt khoát nhất.

Dù không muốn chinh thức trực diện với cộng đồng này hay thành phần lãnh đạo của họ, ông Nguyễn Minh Triết cũng đã không thể lẩn tránh sự xuất hiện của họ trên một đất nước nay đã là quê hương thứ hai của họ, nơi mà quyền tự do bầy tỏ ý kiến ôn hòa bất bạo động là quyền đương nhiên không ai ngăn cản được...


2007, Jan. 25: BBC. Hòa giải hiện tại để xây dựng tương lai

Mà hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những thực tế "bội phản" ý nguyện chung đó, lại do chính giới cầm quyền tạo ra.

Do đó, đảng cộng sản đang cầm quyền có trách nhiệm, trên hết và trước hết, trong việc tạo môi trường và điều kiện cụ thể để có thể thực sự hòa giải và hoà hợp được dân tộc, để thật sự mở đường đưa đất nước "cất cánh" bay vào thời đại phục hưng mới, vinh quang hưng thịnh hơn thời kỳ Đại Việt 1000 -mà thành cổ Thăng Long vừa sừng sững hiện lên từ lòng đất như một nhắc nhở tha thiết của Tổ Tiên cho cháu con Hồng Lạc thời đại 2000.

Tôi cho rằng lòng người dân Việt đã sẵn sàng, cả hải ngoại và trong nước, rằng môi trường và điều kiện khách quan của thế giới và khu vực đã thuận lợi, cho sự hòa giải chân thực, một lần và vĩnh viễn, giữa người Việt với người Việt.

Chỉ còn thiếu những hành động chân thực của đảng CS và chính quyền hiện nay nữa mà thôi... [đọc (bbc.co.uk)]


Bi'ch chu+o+ng ? X cu?a -Da?ng CS VN2006, Mar. 15: BBC. Đại Hội X Đang Bị Vượt Qua.

...ĐH X thực ra, cũng như bao nhiêu ĐH trước đây, đang bị vượt qua bởi chính nó, bởi chính tính chất lỗi thời cố cựu của chủ nghĩa Mác-Lê, cơ sở lý luận của ĐH, bởi chính đường lối bảo thủ của ban lãnh đạo đảng. Điều khác biệt là, kể từ ĐH VI, ĐH “đổi mới” đầu tiên, đến nay, tính chất lỗi thời này ngày càng không thể che đậy được bằng cách “đóng cửa bảo nhau” như trước nữa vì thành phần cấp tiến trong đảng không còn chịu chấp nhận như thế. Họ cấp tiến hơn nhưng chưa đủ bề dầy “đảng tính” nên vẫn chưa có thực quyền. Do đó họ mượn môi trường tương đối cởi mở tiền đại hội để nói lên tiếng nói của họ, để tranh thủ dư luận quần chúng mong ảnh hưởng được tới ĐH... [đọc (bbc.co.uk)].


Trong một cuộc nói chuyện trong chuyến đi Âu châu2005, Nov.: Bài nói chuyện trong chuyến đi vận động ở Châu Âu.

Chính quyền độc tài ngày một bị bào mòn đi cùng với sức mạnh của người dân ngày càng đựoc tăng cường hơn, đó là mục đích của tiến trình vận động của chúng ta. Tiến trình này đi từ kinh tế sang văn hóa giáo dục thông tin và cuối cùng tới chính trị, để chuyển hóa xã hội từ độc đoán, độc quyền sang tự do cạnh tranh đa dạng hóa, và đề cuối cùng thể chế chính trị phải thay đổi cho phù hợp với sự tiến triển của xã hội và người dân... [đọc]


2005, Oct.: Nhân Quyền Nhìn Từ Quan Ðiểm Nhân Bản và Xã Hội. 

Mối tương quan chặt chẽ giữa nhân quyền, dân chủ và phát triển không những đang trở thành nhận thức và quan tâm của cộng đồng quốc tế mà đồng thời cũng còn là động lực thúc đẩy các cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở các nước còn nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam. Chính ở đây mà cuộc vận động dân chủ hiện nay đang hòa nhập trào lưu nhân quyền quốc tế và đang gặp được sự ủng hộ tích cực và cụ thể của cộng đồng quốc tế. Chính ở đây mà nhân quyền được nhận thức và đòi hỏi vừa như là một lý tưởng nhân bản vừa như là một vấn đề cấp bách của riêng dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh của thế giới hiện nay, Việt Nam không thể phát triển nếu không hòa nhập được vào cộng đồng quốc tế...   [đọc]


The head quarter of HMDC 2005 retreat camp2005, Sept. 10: Bài thuyết trình về Tình hình Trung quốc hiện nay tại Họp Mặt Dân Chủ 2005, Running Springs, California, Hoa kỳ

...Trở lại đối nội, tại sao người ta cho rằng giai đoạn tới đây chính sách của Hồ Cẩm Ðào sẽ là “people-oriented” hơn? Ðó là vì tình hình đối nội khoảng độ 5 năm trở lại đây có rất nhiều dấu hiệu của sự rối loạn. Người ta tính ra rằng trong năm vừa qua, riêng năm 2004 thôi, 74.000 cuộc biểu tình lớn xẩy ra ở Trung quốc và số lượng người tham gia vào các cuộc biểu tình này là hơn 3 triệu người. Nếu chúng ta chia đều ra thì mỗi cuộc biểu tình khoảng 400 người, và nếu chia ra 360 ngày chúng ta thấy một ngày có rất nhiều cuộc biểu tình trên 400 người xẩy ra ở khắp các nơi ở Trung quốc...  [đọc...]


2005, Mar: Nhà Magazine. Outline Of The Comprehensive Approach To Democracy In Vietnam.

This  approach will have three stages:

  1. institutionalizing market economy system and integrating Vietnamese economy to the regional (ASEAN) and world economies,

  2. developing civil non-governmental organizations and activities so that the people can gain more control over their own lives and become more independent of the government, and

  3. lastly accelerating the democratization process toward the establishment of a democratic regime and the rule of law. [more]


2005, Feb.21: John Hopkins University. Vietnam: A Roadmap to Democracy [more]

...It is true that Vietnam has made some progress. This is a fact which needs neither argument for nor against. What needs to be emphasized is another simple fact: Vietnam is better today because it is freer . Freedom is functional to progress and development. Vietnam will advance faster in a more balanced and more sustainable manner if the people have more freedom in all areas of social life, not just in economy, and the government is more accountable to the people.


2005, 02/10: Victims of Communism Memorial Foundation.
I suggest that American and international NGOs should ponder on this reality, and find out some new approach and new strategy, not only to improve, but mostly to ensure human rights in Vietnam... [more (victimsofcommunism.org)]


US Capitol2003, 10/01: Human Rights-Vietnam Briefing: Testimony by Doan Viet Hoat. U.S. Congress. [more (house.gov)]

(Điều trần trước Quốc hội Hoa kỳ về nhân quyền Việt nam.)

 


Photo of Mike Jendrzejczyk.2003, 05/05: HR Watch, A Great Loss In Memory of Mike Jendrzejczyk.

...As for myself, Mike's death saddened me more than any other incident since the day I was released from prison in Vietnam and deported to the United States in 1998. Before that, when I was still in jail, I did not know him and did not even hear of his name. And yet he had been working tirelessly for my release for so many years... [more (hrw.org)]


2002, 11/23: Serious Violations Of Human Rights In Vietnam. International Institute for Vietnam.  [more (ThinkCenter.org)]


Statue of John Harvard on Harvard University campus.2002, Mar.14: Harvard University Speech: Socio-Political Liberalization in Asia and Vietnam: Trends and Prospects. [more

This is my second opportunity to exchange my view points with this scholarly audience on this prestigious campus. On my first encounter two years ago at Harvard?s Law School I discussed Vietnam?s human rights issues in contemporary perspectives. Today I would like to focus on the prospects of political liberalization in Vietnam in the context of an emerging new Asia-Pacific region ?a region characterized by political democratization and economic and cultural liberalization.


2001, 03/22: Florida State University. Remarks On the Grand Opening of Florida State University's Center for the Advancement of Humand Rights

...I was impressed with what I learned and saw right here on this campus thirty years ago. The learning environment on campus was free and stimulating. But more important, the living environment was always challenging. Free speech was openly and naturally accepted and respected. Anti-war demonstrations happened peacefully almost every week. I observed with amazement and admiration the Governor of Florida who came to dialogue with the student demonstrators on the lawn in front of the library. He disagreed with the students and the students argued against him, vigorously but peacefully and in mutual respect. I understood why America is strong and rich. The governed was not afraid of the governor, and the governor respects the right of the governed to challenge his leadership and accountability. Liberty, democracy and the rule of law should become social norms to make a person?s potential develop into capacity, and to turn mankind?s dream of happiness into reality for every body, and not only for the few powerful and privileged... [more]


2001, 03/22: Vietnam: A New Battle. [more]

Amidst swift changes around the world in the early 90s, facing the risk of losing total control, the Vietnamese communists were forced to abolish the command economy. Realizing that a market economy could lead to the collapse of the communist regime, they have refused to change politically and only reformed economically. They still value the existence of the communist party over the happiness and freedom for our people and Vietnam?s own good. Our people?s lives have been improved only superficially and temporarily while Vietnam remains a stalemate with no permanent and stable opportunities for development...


Meeting President Clinton2000, 11/15: Remarks on President Bill Clinton's Visit to Vietnam.

...I uphold the principle that the United States should support the private and not the governmental sector in all aspects of daily life in Vietnam. They should help strengthen the people's power and not the privileged minority group in power. Therefore, I urge the President, in his visit to Vietnam, to disassociate himself from the authoritarian policy of the present leaders, and to send to the Vietnamese people a clear message of his support for freedom and respects of human rights. With this clear message, he will be welcomed by every one, both in Vietnam and around the world, as the champion of freedom, democracy and progress, and as a strong supporter for a New Vietnam -Vietnam of the Future, and neither of the past nor of the present... [more]


2000, 11/14: Remarks on Receiving Truman-Reagan Freedom Award. [more]


Statue of John Harvard on Harvard University campus.2000, Oct. 23: Vietnam's Human Rights Issues In Contemporary Perspective. Harvard Law School, East Asian Legal Studies, October 23, 2000. [more]

...These global trends of human rights and democratic decentralization conflict with the principle of "democratic centralism" in communist Vietnam. The party leaders give the people and the party members four rights: the rights "to know, to discuss, to do and to inspect". However, they retain the most crucial right: the right to decide. Thus, they decide what the people can know, what they can discuss, what they can do, and what they can inspect...


2000, 10/06: International Campaign For A Free Vietnam. [more]


2000, Aug. 04: A New Phase: The US-Vietnam Trade Agreement. Southeast Asian Press Alliance.

...Free trade should go hand in hand with free culture and free politics to develop a prosperous, free, humane and equitable Vietnam --the Vietnam Future... [more (seapabkk.org)]


2000, 05/03: Call for Global Agenda for Free Press. [more]


ISHR logo1999: International Society for Human Rights.

Thoughts about the question "Is the protection and defence of human rights by force justified?" We are out to promote human rights and to condemn their violations. But our moral standards and values bind us to speak out against abuse of force in the name of protecting human rights. Where are the limits to, and the legitimacy of, the use of force? Is there one?... [more (ishr.org)]


1999, 02/19: Keynote Speech at the  Fourth Annual Vietnamese-American Society Dinner. [more]


1998, 12/20: Democracy and Freedom of the Press in Vietnam [more]

...Under the pretext of law enforcement and of social order and stability the communist government of Vietnam continues to suppress dissidents with various methods. I particularly call your attention to the Administrative Detention Decree 31/CP effective from April 1997. This Decree allows government officials down to village levels to put anyone considered ? detrimental to national security? under custody for 6 months to 2 years without trial. They may be house- arrested or forced to move to an assigned location to be re-educated. This Decree does not only violate universal standards of human rights and human dignity, but worse challenges daringly all efforts to struggle for a free and democratic Vietnam...