NHÂN NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
11 Tháng 5 Năm 2000

Hôm nay là kỷ niệm lần thứ sáu ngày Nhân Quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này chúng ta cùng nhau tập họp để kiểm điểm những thành quả đă đạt được trong năm qua và dự thảo công việc cho năm tới. 

Trong năm qua chúng ta đă đạt được hai thành quả đáng kể nhất tại Hoa Kỳ. Đó là vận động được một số dân biểu Quốc Hội đứng ra đề cử Ḥa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải thưởng Nobel Ḥa B́nh năm 2000. Đề cử này sau đó đă được các cộng đồng người Việt tại Úc, Canada, Pháp và nhiều nơi khác vận động thêm được ủng hộ của nhiều người có uy tín quốc tế khác. Gần đây nhất là việc vận động Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết 295 với đa số tuyệt đối đ̣i hỏi thực thi nhân quyền ở Việt Nam. Những thành quả này cho thấy chính nghĩa tự do, dân chủ và nhân quyền của cộng đồng người Việt hải ngoại ngày càng được dư luận Hoa Kỳ và thế giới ủng hộ mạnh mẽ và cụ thể.

Trong năm tới chúng ta cần tiếp tục vận động việc trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị c̣n bị giam giữ, đặc biệt là các vị như GS Nguyễn Đ́nh Huy, lănh đạo Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ, người duy nhất của Phong trào này hiện c̣n bị giam giữ; Thượng Tọa Thích Hải Đăng; ông Lê trọng Quang, người duy nhất c̣n bị giam giữ trong vụ án của ông Trần Mạnh Quỳnh; và ông Trần Tư, người duy nhất c̣n bị giam giữ trong vụ án của Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam. Những người này đáng lẽ đă phải được trả tự do từ nhiều năm trước. Chúng ta cũng cần thúc đẩy việc chấm dứt mọi h́nh thức đàn áp tôn giáo và trả lại cho nhà văn nhà báo Việt Nam quyền tự do phát biểu quan điểm và tự do ấn hành sách báo. Chúng ta cũng cần đ̣i hỏi quyền của cộng đồng người Việt hải ngoại được tự do lưu hành công khai ở trong nước mọi sách báo, và tác phẩm nghiên cứu, văn học nghệ thuật xuất bản ở hải ngoại.

Nhưng cuộc vận động của chúng ta chỉ thật sự thành công khi chế độ tự do dân chủ được thiết lập trong đó quyền lực kinh tế, văn hóa và chính trị thật sự được trao trả lại cho toàn dân. Mọi biện pháp gọi là “đổi mới” hiện nay chỉ nhằm duy tŕ và củng cố chế độ độc tài toàn trị. Do đó, đă đến lúc chúng ta cần tập trung nỗ lực vận động dư luận quốc tế và các chính phủ dân chủ để tiến tới việc đ̣i hủy bỏ điều 4 của bản Hiến Pháp Việt Nam hiện hành, như là một bước đầu cần thiết trong tiến tŕnh thiết lập chế độ dân chủ chân chính và toàn dân, tạo cơ chế và điều kiện kinh tế và chính trị để mọi thành phần dân chúng không phân biệt tôn giáo, địa phương, quá khứ chính trị đều được phát huy hết khả năng của ḿnh nhằm xây dựng đất nước.

Tôi tin rằng chúng ta đang thực hiện một đường lối đấu tranh phù hợp xu thế thời đại và đang đạt được những kết quả cụ thể.  Chúng ta đang ở  giai đoạn cuối cùng của cuộc vận động ôn ḥa, bất bạo động cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền. Khát vọng một nước Việt Nam mới đang trở thành hiện thực cả ở ngoài nước lẫn ở trong nước, bất chấp mọi mưu toan đàn áp dưới bất cứ h́nh thức nào, tinh vi hay thô bạo.

Trong giai đoạn cuối cùng này tôi nguyện sẽ làm việc tích cực với những người dân chủ trong cũng như ngoài nước thuộc mọi đoàn thể, khuynh hướng và quá khứ chính trị để chúng ta nhanh chóng đạt được mục tiêu chung.

 

Đoàn Viết Hoạt

Hoa Thịnh Đốn, 11 tháng 5 năm 2000