Lời Kêu Gọi Từ Nhà Tù
Gửi Những Nhà Lănh Đạo Đảng CSVN

T́nh h́nh thế giới đă hoàn toàn thay đổi. Đối kháng Tư bản-Cộng sản không c̣n nữa. Một trật tự thế giới mới đang xuất hiện với xu thế ḥa b́nh hợp tác giữa các dân tộc trong khu vực và trên toàn thế giới. T́nh h́nh và xu thế mới đang mở ra cho đất nước chúng ta một cơ may chưa từng có. Nhưng chúng ta chỉ có thể vận dụng được cơ may này nếu hội nhập được vào cộng đồng quốc tế. Điều này đ̣i hỏi một nhăn quan chính trị mới thay thế những quan niệm đă lỗi thời, nhất là quan niệm đối kháng quốc-cộng và quan niệm độc đoán độc quyền, nhanh chóng mở ra một xă hội tự do dân chủ chân chính và toàn diện, cả trong chính trị lẫn văn hóa và kinh tế. Chỉ có tự do dân chủ chân chính chúng ta mới xây dựng được một chính quyền thực sự do dân, của dân và v́ dân. Chỉ có tự do dân chủ toàn diện chúng ta mới khôi phục được tiềm năng của dân chúng, khơi dậy được sức sống của xă hội, mở đường cho nhân tài xuất hiện và mở rộng được cánh cửa cho sự hỗ trợ quốc tế để phát triển đất nước.

Nhưng tiếc thay vẫn chưa có những thay đổi cơ bản trong đường lối hiện nay. Nhân danh ổn định chính trị, quí vị vẫn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ độc quyền chính trị của đảng Cộng Sản. Sự tồn tại của đảng Cộng Sản vẫn được đặt trên sự phát triển của  đất nước và đời sống của toàn dân. Đường lối đó chưa phù hợp với t́nh h́nh và xu thế mới, chưa đáp ứng được khát vọng ấm no, hạnh phúc và tự do của nhân dân, chưa thể cải thiện được t́nh h́nh chính trị.

Ổn định chính trị chỉ thực sự bền vững khi ổn định được ḷng người. Nhưng đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, đời sống nhân dân vẫn vô cùng cơ cực, xă hội vẫn chưa có tự do dân chủ thực sự. T́nh thế đó đang làm cho ḷng dân phẫn nộ và ly tán, tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động chính trị cơ hội đảng tranh, gây nguy cơ phân hóa xă hội, và cho những thế lực ngoại bang âm mưu xâm phạm chủ quyền dân tộc. T́nh h́nh đất nước và thế giới hiện nay đ̣i hỏi những hành động quyết liệt và cấp bách.

Quí vị đang trực tiếp chịu trách nhiệm trước t́nh h́nh khó khăn và bế tắc hiện nay của đất nước. Tôi khẩn thiết kêu gọi quí vị hăy đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi đảng phái, thay đổi đường lối đối nội và đối ngoại hiện nay, chủ động chấm dứt chiến tranh ư thức hệ quốc-cộng, mở ra một cuộc đối thoại và thống nhất dân tộc, chân thật sâu rộng giữa tất cả những người Việt Nam yêu nước trong và ngoài đảng cộng sản, trong và ngoài nước. Và để tạo một bầu không khí chính trị-xă hội thuận lợi cho cuộc đối thoại và thống nhất dân tộc đó tôi trân trọng đề nghị quí vị hăy đưa ra những quyết định cách mạng đích thực sau đây:

1.               Trả tự do cho những người đang bị giam giữ v́ lư do chính trị;

2.               Thực thi những quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận và báo chí, và tự do tôn giáo;

3.               Tổ chức những cuộc bầu cử thực sự tự do và công bằng trong đó mọi người đều được tự do ứng cử không phân biệt khuynh hướng chính trị.

Chỉ có những quyết định cách mạng đích thực như thế mới đưa nước ta thoát khỏi t́nh h́nh bế tắc hiện nay và hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Chỉ có những quyết định cách mạng đích thực như thế mới mở ra một trang sử mới cho dân tộc, kết hợp các thành phần yêu nước và tập trung được ư chí toàn dân cùng nỗ lực kiến tạo một nước Việt phồn vinh và tiến bộ.

Cầu xin anh linh tổ tiên dân tộc soi sáng cho quí vị.

 

Làm tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu

Ngày 1 tháng 11 năm 1992

Đoàn Viết Hoạt

 

____________________________________________________

Nhân dịp gặp mặt thường lệ hàng tháng, con trai út của tôi, Đoàn Thiếu Khanh, theo lời tôi dặn, khi theo mẹ vào thăm tôi đă dấu được một máy thu băng nhỏ trong cặp táp để thu lời tôi đọc Lời Kêu Gọi này, sau đó đánh máy và chuyển được ra hải ngoại.  Bản trên đây ghi lại từ cuốn sách:

Đoàn Viết Hoạt và Nhóm Diễn Đàn Tự Do. The Case of Freedom Forum. CA: Trăm Hoa, 8.1993, tr. 125-126