Lời Ban Biên Tập
Diễn Đàn Tự Do

Trong năm 1989, năm cuối cùng của thập niên 80, chúng ta đă chứng kiến những biến động dồn dập trên toàn thế giới. Thế giới lưỡng cực Yalta cũ đă thật sự chấm dứt bằng Hội Nghị Malta đầu tháng 6 năm 1989. Tại hội nghị này cả hai lănh tụ siêu cường Nga-Mỹ đều cùng nhau tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh. Ngày 10/7 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng Thống Bush đă long trọng tuyên bố “Một thế giới mới đă ra đời”. Trong bối cảnh của một thế giới mới đó, sự tan ră của khối cộng sản quốc tế là điều tất nhiên phải xẩy ra.

Riêng tại Việt Nam, sau khi khối Đông Âu và Liên Xô đă chuyển hẳn sang một h́nh thế chính trị mới vào cuối năm 1989 và đầu năm 1990, một cơ hội mới đă mở ra cho đất nước chúng ta: cơ hội vận động cho tự do dân chủ. Những người Việt yêu nước, yêu tự do dân chủ khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại đă nhanh chóng tập hợp lại. Một mục tiêu chung đă dần dần được xác lập: vận động cho sự ra đời một xă hội Việt Nam tự do và tiến bộ, trong đó nhân quyền và dân quyền được thực sự tôn trọng và trong đó người dân thật sự quyết định vận mệnh quốc gia bằng những lá phiếu tự do dân chủ của ḿnh.

Thực ra người dân Việt thầm lặng đă không ngừng vận động cho một xă hội tự do như thế ngay sau khi thất vọng trước những thất bại của chế độ cộng sản, nghĩa là ngay từ đầu thập niên 80.  Họ chưa thể thực hiện được cuộc vận động chính trị công khai, rộng lớn và quyết liệt nhưng họ đă thầm lặng tiến hành hai cuộc vận động trên hai lănh vực kinh tế thương mại và thông tin văn hóa. V́ cuộc sống của chính ḿnh, người dân Việt thầm lặng trong suốt thập niên qua đă sáng tạo nhiều phương thức làm ăn kinh doanh phi chính phủ, độc đáo và bất cần luật pháp. Họ đă âm thầm nhưng bền bỉ vượt qua mọi chính sách và biện pháp kinh tế độc đoàn cùng quẫn và sai lầm của chế độ, để cuối cùng đă khiến chính quyền cộng sản phải công nhận và hợp thức hóa những phương thức làm ăn có hiệu quả của người dân. Không khí làm ăn tương đối cởi mở hơn hiện nay chính là thành quả của cuộc vận động thầm lặng đó trên mặt trận kinh doanh sản xuất.  Mặt khác, cũng bằng phương cách luồn lách, “du kích”, lợi dụng sơ hở trong cán bộ và cơ cấu quản lư, người dân thầm lặng đă tự động du nhập, lưu hành và phổ biến các sản phẩm văn hóa, văn học tự do của thế giới bên ngoài vào khắp nơi trong nước, dưới đủ h́nh dạng, từ phim ảnh tới băng nhựa, vidéo và sách báo, vừa đánh bạt nền văn học nghệ thuật “nghèo nàn giáo điều” của chế độ, vừa tác động lên chính sự chuyển hướng của nền văn học đó.

Rút kinh nghiệm của phương thức vận động thầm lặng nhưng đầy hiệu quả đó của giới b́nh dân, chúng ta đă thực hiện cuộc vận động chính trị hiện nay bằng phương thức ”du kích chiến thông tin chính trị”. Chúng ta đă vận dụng mọi cơ hội do t́nh thế mang lại, cũng như khai thác mọi sơ hở trong quản lư xă hội của chế độ để xuất phát những đợt truyền thông và tác động chính trị bất ngờ rồi rút lui nhanh chóng vào cuộc sống thầm lặng hàng ngày của những công dân b́nh thường. Diễn Đàn Tự Do được ra đời từ tháng 1 năm 1990 bằng những phương thức như thế. Nó đă xuất hiện dưới nhiều h́nh thức khác nhau như là một vũ khí tinh thần cho cuộc vận động truyền thông chính trị du kích chiến mới này. Nó đă len lỏi qua màn lưới an ninh của chế độ, phá vỡ thế độc quyền truyền thông chính trị của chế độ, và dần dần  đă bí mật tới tay các cá nhân, thành phần và đoàn thể tôn giáo, xă hội, chính trị khác nhau trong nước và hải ngoại. Nó đă và đang trở thành diễn đàn chung cho cuộc vận động chính trị hiện nay.

Gần đây nhiều nơi đă yêu cầu ṭa soạn cung cấp những ấn bản cũ của Diễn Đàn Tự Do. Để đáp ứng yêu cầu đó chúng tôi đă tuyển chọn lại một số bài viết trong Diễn Đàn Tự Do từ số đầu tiên (1/90) đến nay (8/90) và ấn hành thành hai tuyển tập: Tuyển Tập I gồm các bài về thời sự, và Tuyển Tập II gốm các bài về lư luận.

Chúng tôi hy vọng rằng hai tuyển tập này sẽ đáp ứng nhu cầu đấu tranh chung của các nơi. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được mọi sự đóng góp ư kiến và bài vở của các bạn để cho cuộc vận động của chúng ta sớm thành công.

 

Ban Biên Tập DĐTD

9/1990