Quốc-Hội Hoa Kỳ thứ 106

Khóa 1

 

H. CON. RES. 51

 

Biểu lộ ư nghĩa của Quốc Hội rằng Tiến Sĩ Đoàn Viết Hoạt được ca ngợi và vinh danh cho sự cam kết tranh đấu cho sự thay đổi dân chủ tại Việt Nam

 

Tại Hạ Viện Hiệp Chủng Quốc Hoa-Kỳ

 

10 tháng Ba, 1999

 

Bà Sanchez (chính bản thân bà ta, Bà Lofgren, Ông Smith thuộc New Jersey, và Ông Davis thuộc Virginia) đă nộp bản nghị quyết đồng thuận sau đây; nghị quyết này đă được chuyển tới Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế

 

 

Nghị Quyết Đồng Thuận

 

Biểu lộ ư nghĩa của Quốc Hội rằng Tiến Sĩ Đoàn Viết Hoạt được ca ngợi và vinh danh cho sự cam kết tranh đấu cho sự thay đổi dân chủ tại Việt Nam

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt đă cống hiến cuộc đời tranh đấu cho sự thay đổi dân chủ tại Việt Nam và đă từng trăi qua 19 năm trong 21 năm qua trong khám tù Việt Nam cho cái nổ lực của ông ta để đem nền dân chủ vào quê hương của ông ta;

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt, một nhà giáo, đă nhận bằng tiến sĩ ngành Sư Phạm và Quản Trị Đại Học tại  viện đại học Florida State University năm 1971 và đă là Phụ Tá Viện Trưởng viện Đại Học Sài G̣n tại Sài G̣n từ năm 1971 đến 1975;

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt đă bị đă kích kịch liệt v́ mối quan hệ của ông ta với Hiệp Chủng Quốc và năm 1976 bị kết án 12 năm tù tại Khám Chí Ḥa mà không được xét xử, nơi đó ông ta đă tiếp tục viết những bài luận kêu gọi cho nền dân chủ, nhân quyền, và tự do bầu cử tại Việt Nam;

 

Xét rằng sau khi được phóng thích từ khám tù, Đoàn Viết Hoạt đă lập ra hộp thư Diển Đàn Tự Do (Freedom Forum) và đă tiếp tục ấn hành các bài viết ủng hộ dân chủ;

 

Xét rằng năm 1990, các giới chức thẩm quyền Việt Nam đă kết án ông ta một bản án 20 năm tù v́ mư tính lật đổ chánh phủ bằng cách thiết lập một tổ chức chính trị và xử dụng cái ấn bản như một công cụ để huy động quần chúng;

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt đă nhận được giải thưởng Rober F. Kennedy Nhân Quyền và Bút Vàng Tự Do của Tổ Chứ Hộp Thư Thế Giới cho những sự góp công của ông ta cho cái chánh nghĩa tự do;

 

Xét rằng gần 20 năm làm tù nhân chính trị, Đoàn Viết Hoạt đă từng làm cái gương sức mạnh tinh thần và dũng cảm cho các vị tù nhân chính trị khác, từ chối các đề nghị trao đổi tự do cho việc từ khước cái niềm tin cá nhân và chính trị của ông ta;

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt đă được phóng thích vào ngày 29 tháng Tám, 1998, từ khám tù ở Việt Nam, và đă được cho phép nhập vào Hiệp Chủng Quốc như một người tỵ nạn sau khi áp lực cân nhắc đă đặt lên Chánh Phủ Việt Nam hầu phóng thích những tù nhân lương tâm;

 

Xét rằng Đoàn Viết Hoạt đă kêu gọi cho việc bải bỏ cái chỉ thị về ‘giam giử hành chánh’ cái mà cho phép những lực lượng an-ninh bắt giam các nhà bất đồng chánh kiến tới 2 năm tù không được xét xử; và

 

Xét rằng Tiến Sĩ Đoàn Viết Hoạt từng cống hiến nguyên cả cuộc đời cho cái chánh nghĩa tự do và dân chủ cho đồng bào Việt Nam của ông ta, bằng cai giá của tự do của ông ta: Bây giờ, v́ thế đó, nghị quyết này được

 

Quyết định bởi Hạ Việt (Thượng Viện hội ư), Rằng ấy là ư thức của Quốc-Hội rằng Đoàn Viết Hoạt được ca ngợi và vinh danh cho các sự cống hiến của ông ta cho cái chánh nghĩa dân chủ tại Việt Nam.

 

Translated by LuKhu

bản quyền © 2005

San Diego of California

 

________________________________________________________________

 

H CON 51 Doan Viet Hoat

106th Congress

 

1st Session

 

H. CON. RES. 51

 

Expressing the sense of the Congress that Dr. Doan Viet Hoat is to be praised and honored for his commitment to fight for democratic change in Vietnam.

 

In The House of Representatives

 

March 10, 1999

 

Ms. Sanchez (for herself, Ms. Lofgren, Mr. Smith of New Jersey, and Mr. Davis of Virginia) submitted the following concurrent resolution; which was referred to the Committee on International Relations

 

 

Concurrent Resolution

 

Expressing the sense of the Congress that Dr. Doan Viet Hoat is to be praised and honored for his commitment to fight for democratic change in Vietnam

 

Whereas Doan Viet Hoat spent his life fighting for democratic change in Vietnam and has spent 19 of the last 21 years in Vietnamese prisons for his efforts to bring democracy to his homeland;

 

Whereas Doan Viet Hoat, an educator, received a doctorate in Education and College Administration from Florida State University in 1971 and was Assistant to the Chancellor of Van Hanh University in Saigon from 1971 to 1975;

 

Whereas Doan Viet Hoat was denounced for his relationship with the United States and sentenced in 1976 to 12 years in Chi Hoa Prison without a trial, where he continued to write essays calling for democracy, human rights, and free elections for Vietnam;

 

Whereas after his release from prison, Doan Viet Hoat founded the Dien Dan To Do (Freedom Forum) newsletter and continued to publish prodemocracy articles;

 

Whereas in 1990, the Vietnamese authorities sentenced him to a 20-year prison sentence for attempting to overthrow the government by establishing a political organization and using the publication as an instrument to mobilize the public;

 

Whereas Doan Viet Hoat received the Robert F. Kennedy Human Rights Award and the Golden Pen of Freedom Award of the World Association of Newspapers for his contributions to the cause of freedom;

 

Whereas for nearly 20 years as a political prisoner, Doan Viet Hoat has been an example of great moral strength and courage for other political prisoners, refusing offers of freedom in exchange for a renunciation of his personal and political beliefs;

 

Whereas Doan Viet Hoat was released on August 29, 1998, from prison in Vietnam, and was admitted to the United States as a refugee after considerable pressure was exerted upon the Vietnamese Government to release prisoners of conscience;

 

Whereas Doan Viet Hoat called for the abolishment of the directive on `administrative detainment' which allows security forces to detain dissidents for up to 2 years without trial; and

 

Whereas Dr. Doan Viet Hoat has dedicated his entire life to the cause of freedom and democracy for his fellow Vietnamese, at the price of his own freedom: Now, therefore, be it

 

Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That it is the sense of the Congress that Doan Viet Hoat is to be praised and honored for his contributions to the cause of democracy in Vietnam.

 

<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c106:./temp/~c106FS9Kkv>

 

Sponsor: Rep. Sanchez, Loretta [CA-46]

Co-sponsors:

Rep. Abercrombie, Neil [NH-1]                 Rep. Berman, Howard [CA-26]

Rep. Carson, Julia [IN-10]                           Rep. Davis, Jim [FL-11]

Rep. Davis, Thomas [VA-11]                  Rep. Dixon, Julia [CA-32]

Rep. Evans, Lane [IL-17]                           Rep. Gejdenson, Sam [CT-2]

Rep. Gutierrez, Luis [IL-4]                               Rep. Horn, Stephen [CA-38]

Rep. Jackson-Lee, Sheila [TX-18]      Rep. Kilpatrick, Carolyn [MI-15]

Rep. Lantos, Tom [CA-12]                         Rep. Larson, John [CT-1]

Rep. Lofgren, Zoe [CA-16]                          Rep. Luther, Bill [MN-6]

Rep. McDermott, Jim [WA-7]                Rep. McGovern, James [MA-3]

Rep. Moran, James [VA-8]                                    Rep. Napolitano, Grace [CA-34]

Rep. Porter, John Edward [IL-10]             Rep. Price, David [NC-4]

Rep. Rohrabacher, Dana [CA-45]            Rep. Royce, Edward [CA-39]

Rep. Smith, Christopher [NJ-4]              Rep. Snyder, Vic [AR-2]

Rep. Tancredo, Thomas [CO-6]                     Rep. Waxman, Henry [CA-29]

Rep. Wexler, Robert [FL-19]                  Rep. Wolf, Frank [VA-10]