CÁC NHÀ DÂN-CHỦ VIỆT-NAM GẶP

HỘI-ĐỒNG AN-NINH QUỐC GIA MỸ

 

         Trong một buổi gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng-hồ, từ 12 giờ đến 1 giờ trưa hôm thứ Tư vừa qua, 27 tháng 6, 2007, mấy nhân-viên cao-cấp thuộc Hội-đồng An-ninh Quốc gia Hoa-kỳ đă chia xẻ với một số đại diện các tổ-chức đấu tranh dân-chủ VN một số chi-tiết trong cuộc hội-kiến giữa Tổng-thống George W. Bush và ông Nguyễn Minh Triết, chủ-tịch nước CHXHCN Việt-nam, hôm thứ Sáu vừa qua.

 

         Người ta thấy hiện diện trong buổi họp đại diện của các đoàn-thể, tổ-chức của Việt-nam như Uỷ-ban Quốc-tế Yểm-trợ Cao-trào Nhân-bản (BS Nguyễn Quốc Quân, BS Nguyễn Thể B́nh), Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ (ÔB. Nguyễn Ngọc Bích), Uỷ-ban Cứu Người vượt biển (Tiến-sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng), Đảng Việt Tân (Ô. Đỗ Hoàng Điềm và Ô. Hoàng Tứ Duy), Mạng Lưới Nhân-quyền VN (Ô. Lê Minh Nguyên) và Đảng Dân-chủ XXI (BS Nguyễn Xuân Ngăi).  Ông Bích cũng c̣n có mặt với tư-cách là đại diện cho ban điều hành Liên-minh Dân-chủ Nhân-quyền VN.  Hai người được mời nhưng v́ phải đi công-tác xa, không dự được là Ô. Đỗ Thành Công (Đảng Dân-chủ Nhân-dân) và GS. Đoàn Viết Hoạt (Viện Dân-chủ VN).  Ngoài ra, từ Pháp qua cũng có cô Ỷ Lan đại diện cho Cơ-sở Quê Mẹ và tại chỗ, đại diện của hai tổ-chức nhân-quyền hàng đầu là Human Rights Watch (bà Sophie Richardson) và Hội Ân-xá Quốc-tế (TS T. Kumar) cũng có mặt.

 

         Buổi họp bắt đầu bằng một sự tŕnh bầy khá cặn kẽ của nhân-viên Hội-đồng An-ninh Quốc gia, sau đó các tham-dự-viên được mời phát biểu cũng như góp ư vào cuộc đối-thoại tất-yếu sẽ c̣n xảy ra và tiếp nối trong những ngày tới, nhất là về vấn-đề nhân-quyền và dân-chủ cho VN, giữa Hoa-kỳ và VNCS.  Các vấn-đề được nêu ra gồm khả-năng đưa VN trở lại trong danh-sách CPC (các quốc gia đáng quan-tâm đặc-biệt về mặt tự do tôn-giáo), cách nào làm áp-lực hơn nữa với Hà-nội để cho có hiệu-quả về mặt nhân-quyền, những khác biệt quan-điểm giữa cách hiểu của ông Nguyễn Minh Triết và chúng ta trên một số vấn-đề hệ-trọng trong bang-giao Mỹ-Việt, và những gian dối của Hà-nội trong cách tŕnh bầy cuộc viếng thăm của ông Triết trong những ngày qua.  Tỷ như tổng-kết của VN Express cho rằng vấn-đề nhân-quyền chỉ được nhắc đến có một lần, tỷ như những nhắc nhở của ông Bush về “nhân-quyền, tự do và dân-chủ” th́ được dịch là “cần phải có tự do chính trị và tôn giáo,” thậm chí đến ngay lời của chính ông Triết về những khác biệt c̣n lại về vấn-đề “dân chủ và nhân quyền” được thuật lại là “về vấn đề dân chủ và tôn giáo.”  Tệ hơn nữa là về vấn-đề chất độc màu da cam, báo trong nước nói rằng ông Bush đă hứa “chúng tôi sẵn sàng chi tiền” trong khi thực ra, Tổng-thống Bush chỉ nói là “gần đây Quốc-hội Hoa-kỳ đă chuẩn chi cho một vài biện-pháp để giúp trong vấn-đề Dioxin và chất độc màu da cam.”

 

         Nhân dịp này, một số vấn-đề khác cũng được các tham-dự-viên nêu ra, đó là vấn-đề lưu-học-sinh VN sang Hoa-kỳ, vấn-đề Quyết-định số 83/2007 QĐ-TTg do ông Nguyễn Tấn Dũng mới kư ngày 8 tháng 6, chủ-trương sẽ huấn luyện khoảng 22 ngh́n lượt các cán-bộ và công-chức về vấn-đề xử lư với các tôn-giáo dựa “theo chương tŕnh quy định của Bộ Nội vụ [và] Học viện Chính trị Hành chánh Quốc gia Hồ Chí Minh.”  Hay vấn-đề Hà-nội mới đây chủ-trương huấn luyện thanh-tra lao-động tới cấp xă để t́m cách ngăn chặn các manh động trong phong trào công-nhân, nông-dân đ́nh công.  Cuối cùng, phía Hội-đồng An-ninh Quốc gia cũng đồng-ư là cần có những buổi tham-khảo như thế này mà đều đặn hơn giữa các đại diện đoàn-thể tranh đấu cho dân-chủ của VN và Toà Bạch Ốc qua trung-gian của Hội-đồng ANQG.

 

        Buổi họp đă chấm dứt sau hơn một tiếng đồng-hồ, nghĩa là hơn dự-trù một chút.