HỌP MẶT DÂN CHỦ 2007

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

 

 

Họp Mặt Dân Chủ là nơi gặp gỡ của những người hoạt động dân chủ Việt Nam, thuộc các khuynh hướng và tổ chức chính trị khác nhau nhưng cùng một mục tiêu vận động dân chú hóa Việt Nam, đến với nhau để trao đổi ư kiến, kiến thức và kinh nghiệm hoạt động nhằm góp phần đẩy nhanh tiến tŕnh chuyển hóa Việt Nam từ độc tài sang dân chủ. Ngoài việc thường xuyên trao đổi thông tin liên lạc và cùng nhau tiến hành một số các dự án hoạt động chung, mỗi năm HMDC tổ chức tĩnh hội một lần. Tĩnh hội HMDC đầu tiên được tổ chức tại Dormund, Đức quốc, năm 2002. Những tĩnh hội sau đó đă lần lượt được tổ chức tại Normandie, Pháp (2003), Washington DC, Hoa Kỳ (2004), Orange County, Hoa Kỳ (2005), và Washington DC (2006).

 

Năm nay, HMDC 2007 được tổ chức tại Warsaw, thủ đô nước Ba Lan dân chủ, nơi mà hội nghị đầu tiên của Cộng Đồng các nền Dân Chủ (Community of Democracies) đă được tổ chức năm 2000 với sự tham gia của hơn 100 quốc gia dân chủ.  Ba mươi lăm (35) nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đến từ Ba Lan, Tiệp, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Tân Tây Lan đă tham gia tĩnh hội HMDC trong 3 ngày (7-10 tháng 6, năm 2007) tại một địa điểm tĩnh mịch cạnh bờ hồ cách Warsaw khoảng 40 cây số.

 

Cũng như các năm trước, HMDC 2007 đă có thêm những nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi tham gia, đặc biệt là những người đến từ Ba Lan và Tiệp. Qua ba ngày làm việc, các tham dự viên đă trao đổi ư kiến về t́nh h́nh trong nước, về nội t́nh đảng Cộng Sản Việt Nam, và về hoạt động của các nhà dân chủ ở hải ngoại và trong nước. Một trọng điểm của HMDC 2007 là kiểm điểm hoạt động của HMDC năm năm vừa qua, rút ưu khuyết điểm, để từ đó, thảo luận về đường hướng và hoạt động của HMDC nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc đấu tranh dân chủ trong giai đoạn tới.  Một số đề nghị cải thiện cơ cấu đă được chấp thuận nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của HMDC trong việc hỗ trợ cuộc vận động dân chủ hóa ở trong nước, giúp khai dụng thế và lực của cộng đồng hải ngoại, và góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc vận động quốc tế. Một số đề án hoạt động phù hợp tinh thần và đường hướng của HMDC cũng đă được thông qua. Kế hoạch chuẩn bị cho tĩnh hội HMDC 2008 cũng đă được phác thảo và sẽ được triển khai trong những tháng tới. Một buổi tối dành riêng cho sinh hoạt văn nghệ với chủ đề “Xa quê hương không quên người dân chủ trong nước bị áp bức” đă nâng cao tinh thần đấu tranh cho dân chủ, siết chặt t́nh thân ái giữa các tham dự viên cũ và mới.

 

Những tham dự viên tĩnh hội HMDC 2007 tại Warsaw tin tưởng vững chắc vào sự thành công của cuộc vận động dân chủ do những cá nhân và tổ chức dân chủ Việt Nam đă và đang tiến hành trong gần hai thập niên qua ở trong và ngoài nước. HMDC sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công việc để góp phần hữu hiệu vào cuộc đấu tranh chung, ôn ḥa nhưng quyết liệt, nhằm sớm thiết lập được nền dân chủ pháp trị tại Việt Nam.

 

Warsaw, 15 tháng 6 năm 2007

Ban Phối Hợp HMDC