Bản Lên Tiếng Về Sự Kiện

Trung Quốc Khẳng Định Chủ Quyền

Đảo Trường Sa và Hoàng Sa

 

Warsaw, BaLan – Ngày 11 tháng 12 năm 2007

Nhà cầm quyền Trung Quốc ngày 2 tháng 12 năm 2007 đă ngang ngược có hành động nhằm khẳng định chủ quyền tại các đảo Trường Sa và Hoàng Sa khi tuyên bố thành lập thành phố Tam sa thuộc tỉnh Hải Nam.  Sự kiện này đă dẫn đến sự phẫn nộ của Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, thể hiện qua các cuộc biểu t́nh do thanh niên sinh viên Việt Nam tổ chức trước Sứ quán Trung Quốc tại Hà nội, Sài G̣n và các bản lên tiếng và biểu t́nh của Cộng Đồng Người Việt tại Hải ngoại.

Chúng tôi, gồm một số cá nhân và đoàn thể có mặt tại Ba Lan nhân dịp tham dự Hội nghị về Tự Do và Đoàn Kết tại Warsaw , Ba Lan đồng xác nhận:

1- Phản đối hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam và đ̣i hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm  trước Nhân dân Việt Nam về việc bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ.

2- Kêu gọi Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước bày tỏ thái độ bảo vệ chủ quyền và tích cực lên tiếng phản đối hành động ngang ngược thể hiện chủ nghĩa nước lớn của Trung Quốc. 

3- Kêu gọi sự đoàn kết của Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước để có đủ khả năng vận dụng sức mạnh dân tộc, nhằm bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cực kỳ khó khăn này.

4- Hoan nghênh tinh thần chủ động tổ chức và tham gia cuộc biểu t́nh của sinh viên và thanh niên Việt Nam trước sứ quán Trung Quốc, chứng tỏ ư thức trách nhiệm và ḷng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam .

 

Làm tại Warsaw , Ba Lan ngày 11 tháng 12 năm 2007

1- Đoàn Viết Hoạt – Hoa Kỳ

2- Bùi Tín - Pháp

3- Mạc Việt Hồng – Ba Lan

4- Trần Ngọc Thành – Ba Lan, Chủ tịch UB Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

5- Tôn Vân Anh – Ba Lan

6- Đỗ Hoàng Điềm – Hoa Kỳ, Chủ tịch Đảng Việt Tân

7- Đỗ Thành Công – Hoa Kỳ, Phát ngôn nhân, Đảng Dân chủ Nhân Dân

8- Nguyễn Thanh Văn - Đức, Chủ tịch Ủy Ban Tranh đấu cho Nhân quyền

9- Hoàng Lan – Pháp, Tập Hợp Thanh Niên Dân chủ

10- Ngô Văn Tưởng – Ba Lan

11- Nguyễn Thanh Sơn – Ba Lan

12- Đặng Thu Hương – Ba Lan

13- Robert Krzyszton – Ba Lan