Nghị Quyết Đúc Kết

Hội Nghị Tự Do và Đoàn Kết

Của Các Phong Trào Đối Lập V́

Dân Chủ và Ủng Hộ Độc Lập

Warsaw, ngày 10-11 tháng 12, 2007

Phái đoàn Việtnam dự hội nghịĐại biểu tham dự Hội Nghị đến từ các quốc gia Belarus, Burma, China, Kazachstan, Russia, Tchetchnia, Turkmenistan, Tibet, Uzbekistan, Vietnam

  • nhận định rằng trên thế giới ngày nay vẫn c̣n hàng tỷ người bị tước đoạt các nhân quyền và quyền tự do căn bản;

  • nhận định rằng tại nhiều quốc gia, phát triển kinh tế đă không đem đến sự phát triển tự do và nhân quyền;

  • nhận định rằng các quốc gia trong thế giới tự do đă bỏ qua các vấn đề nhân quyền trong các chính sách của họ và đă bị cuốn hút lôi kéo bởi các lợi ích kinh tế và chính trị;

  • nhận định rằng cần phải nâng cao sự quan tâm của dư luận xă hội trong thế giới tự do về các vấn đề liên quan đến sự đàn áp tự do và nhân quyền tại các nước độc tài.

Do đó, ngày hôm nay, toàn thể tham dự viên của Hội Nghị quyết định, nhằm tăng cường sự hợp tác trong các hoạt động ủng hộ tự do và nhân quyền, thành lập một  Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Dân Chủ và Ủng Hộ Độc Lập của các Phong Trào Đối Lập V́ Tự Do và Đoàn Kết”.

Ủy Ban Tổ Chức này sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên của Đại Hội vào năm 2008.

  • Cơ cấu điều hành của Ủy Ban sẽ là Văn Pḥng Tổng Thư Kư đảm trách bởi Hội Tự Do Ngôn Luận, cơ quan tổ chức Hội Nghị hiện nay;

  • Ủy Ban Tổ Chức sẽ do ông Miroslaw Chojecki, Chủ Tịch Hội Tự Do Ngôn Luận, làm Chủ Tịch.

  • Những nhà hoạt động cho tự do và nhân quyền tại các nước độc tài đang dự Hội Nghị này cử ra một người đại diện nước ḿnh để tham gia vào Ủy Ban.

Những đại biểu của các quốc gia và các tổ chức v́ tự do và độc lập không tham dự Hội Nghị hôm nay sẽ được mời tham dự phiên họp thành lập, với đầy đủ các quyền b́nh đẳng.

Cuối cùng, chúng tôi long trọng tuyên bố rằng mục tiêu của chúng tôi là tự do và nhân quyền, và rằng chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu này bằng các phương thức bất bạo động.

Jacek Szymanderski - Poland

Ludmila Petina - Belarus

Nurmuhammed Hanamov - Turkmenistan

Balli Marzec - Kazachstan

Man-Yan Ng - China

Doan Viet Hoat - Vietnam

Than Htike - Burma

Nuriddin Nizamuddinov - Uzbekistan

Rubati Mitsaeva - Tchetchenia

Thupten Kunga Chashab - Tibet

Warsaw, ngày 11 tháng 12 năm 2007

(Đại diện nước Nga không kư tên được v́ phải rời Hội Nghị sớm)