Giấc Mơ Đại Việt 2000 

Mỗi cá nhân đều có một ước mơ. Một dân tộc lại càng phải có một ước mơ chung. Một cá nhân không có ước mơ là một sinh vật sống bằng bản năng. Một dân tộc không có ước mơ là một dân tộc không có tương lai, là một dân tộc mất bản sắc, mất độc lập từ cỗi gốc. Riêng với dân tộc Việt, đó là một nỗi sỉ nhục không thể chấp nhận được.

Một ngàn năm trước, khi mà nhiều quốc gia Á Châu và Âu Châu chưa hình thành, Tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên một Đại Việt 1000 hùng mạnh thanh bình, với hai triều đại Lý Trần hưng thịnh gần 500 năm.

Trong những ngày đầu năm Kỷ Sửu 2009, trong thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, để chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thủ đô của nước Đại Việt 1000, mỗi con dân Việt cần phải có chung một Ước Mơ Lớn: Giấc Mơ Đại Việt 2000.  Những ước mơ nhỏ khó thể thực hiện nếu không cùng nhau ước mơ và xây dựng một đất nước hưng thịnh, thanh bình trong đó mọi người Việt đều có cơ hội đồng đều để được sống và phát triển trong hạnh phúc, tự do, công bằng và nhân phẩm được tôn trọng. Nước Việt hiện nay không đáp ứng được ước mơ đơn giản này của mỗi người Việt.  Nước Việt hiện nay đang làm tủi hổ anh linh Tổ Tiên nước Việt, hoàn toàn không xứng đáng với những gì cha anh để lại.

Mục đích của mọi người Việt yêu nước hiện nay do đó là: phải xây dựng cho được một nước Việt Nam Mới.

Việt Nam Mới không những nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng hèn kém, lạc hậu hiện nay, mà còn xây dựng được một mô hình xã hội nhân bản tiến bộ, vừa tăng tiến tiện nghi đời sống, vừa phát huy tiềm năng tinh thần vô tận của mỗi người Việt , đổng thời hòa nhập vào cuộc sống nhân loại toàn cầu.

Việt Nam Mới là Giấc Mơ Việt Thời Đại 2000, là Đại Việt 2000, phải lớn lao và kỳ vĩ hơn Đại Việt Lý Trần thời đại 1000 trước đây. Việt Nam Mới là Việt Nam của thời đại toàn cầu.

Bước đầu tiên trong tiến trình xây dựng Việt Nam Mới là xây dựng một Xã Hội Mới với những người Việt Mới.

Người Việt Mới là những con người tự giác, tự chủ và tự động, những con người nhân chủ, những con người luôn tích cực, luôn hướng về phía trước, luôn ngày một mới, tri hành đồng tiến, luôn cùng sống và giúp tiến với mọi người chung quanh. Người Việt Mới vừa phát huy bản sắc Việt vừa hòa nhịp vào sinh hoạt cộng đồng nhân loại toàn cầu. Xã Hội Mới là một xã hội được tổ chức khoa học nhưng nhân bản trong đó sự hợp lý và hữu hiệu cao độ tương thuận và hòa nhịp với sự hợp tình và hợp cảnh của mổi con người; trong đó cơ chế chính trị-xã hội và công việc phải được tổ chức và quản lý thế nào để hiệu năng không chỉ là những sản phẩm vật thể mà chính là bản thân mỗi người làm việc, luôn được phát huy và mở rộng ra với thiên nhiên và trong xã hội; trong đó mỗi người vừa là cứu cánh vừa là động lực của phát triển, có cơ hội đồng đều để phát huy và tận dụng đúng sở năng và hưởng thụ đủ nhu cầu của mình.

Hai mục tiêu này không thể tách biệt. Để đào tạo được những con người Việt Mới phải xây dựng một Xã Hội Mới vì con người không thể sinh tồn và phát triển mà không có môi trường xã hội và thiên nhiên bảo vệ và nuôi dưỡng. Nhưng xã hội và thiên nhiên lại do con người xây dựng lên và vun bồi săn sóc. Do đó, con người vừa là động lực khởi động vừa là mục đích cuối cùng của xã hội. Không thể xây dựng một xã hội mới bằng những con người vong thân, với những suy tư và hành động rập theo quán tính, với một tầm nhìn hạn hẹp, đóng cõi trong những lồng cũi dành cho những sinh vật bị điều kiện hóa.

Thách đố lớn nhất của mỗi chúng ta, nhất là của mỗi thanh niên Việt đầu thế kỷ 21, là có dám chấp nhận dấn thân vào một công cuộc lớn lao kỹ vĩ nhất trong lịch sử dân tộc: mở đường cho dân tộc bước vào thời đại mới, thời đại của một nước Việt nhân bản tiến bộ toàn cầu. Dám vì chúng ta sẽ là những con người Việt Mới, tiên phong đầu tiên, số lượng sẽ rất ít ỏi và với tất cả những khó khăn bất trắc không lường trước được đang chờ đón chúng ta. Dám vì chúng ta có thể thất bại, có thể bị hủy diệt, chỉ để mở đường cho người sau có thể tiếp bước. Dám còn vì chúng ta phải vừa làm vừa học, học trong khi làm và làm để có thể học thêm được nữa và làm thêm được nữa.

Dám nhưng cũng sẽ đầy hưng phấn vì những gì chúng ta sẽ khám phá ra được, và thực sự chỉ khám phá ra được ngay trong quá trình dám làm dám dấn thân này, sẽ mở ra cho chúng ta, và chỉ cho chúng ta, những người dấn thân, một bình minh mới –bình minh của một nước Việt Mới—cũng là bình minh của một Xã Hội Người Mới, Xã Hội Nhân Chủ. Chúng ta, những người Việt Mới tiên phong của thời đại 2000, sẽ mở cánh cửa để đón chào bình mình mới bằng chính sự dấn thân của mình. Chính qua công việc tạo dựng một trào lưu tư tưởng và một phong trào hành động mới mà chúng ta trở thành Con Người Mới và Con Người Việt Mới để mở đường cho những người Việt Mới khác xuất hiện tiếp tục đấy nhanh việc xây dựng nước Việt Nam Mới cho đến thành công.

Nhưng những con người Việt Mới phải bắt đầu một công việc khó khăn: tạo dựng một phong trào dấn thân mới, một phong trào xã hội Việt mới, nhằm chuyển hóa xã hội giáo điều độc đoán hiện nay để mở đường cho một xã hội khai phóng tự do, một nước Việt Mới, ra đời. Một phong trào xã hội như thế phải và chỉ có thể bắt đầu bằng một số lượng ít, nhưng với quyết tâm, năng lực và phẩm chất cao, những người Việt Mới.

Hỡi những người Việt Mới, dù bạn đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Hãy xuất hiện, đứng dậy, tìm đến với nhau và cùng tiến bước. Đừng trông đợi một thời cơ nào. Thời cơ nằm ngay trong tay các bạn. Đừng chờ đợi một lãnh tụ nào. Lãnh tụ chỉ xuất hiện trong đám đông những người hành động. Mỗi hành động là mỗi điểm sáng để lãnh đạo hiển hiện. Bóng tối sẽ tan dần khi ánh sáng xuất hiện. Và bình minh của Đại Việt 2000 sẽ chói lòa.

4888 Tuổi Việt
(1.1.2009)

Đoàn Viết Hoạt